Skeidar Living Group

Itello har i en årrekke vært leverandør av et bredt spekter av IKT-produkter og software til Skeidar-konsernet.

IT-sjef Tommy Spjøtvoll sier dette om samarbeidet med Itello:

Itello kjenner vår bedrift godt og kommer stadig med forslag til løsninger som gjør vår hverdag mer effektiv og framtidsrettet
Itello har i år etter år gitt oss god service og trygghet i leveransepresisjon. Derfor har dette selskapet blitt vår hovedleverandør gjennom flere år.
Hovedårsaken til at vi i sin tid valgte Itello som samarbeidspartner var deres solide presentasjoner av gode løsninger, skreddersydd for vår virksomhet. Når de i tillegg kan tilby konkurransedyktige priser vil jeg betegne dette som et solid partnerskap.

Et langvarig samarbeid er ikke ensbetydende med at vi bare sier ja takk til alle tilbud fra selskapet. Vi kjører jevnlige prissjekker og det viser seg gang på gang at Itello kommer godt ut av disse. I tillegg bidrar selskapet med løsninger som vi er meget godt fornøyd med. Derfor varer dette samarbeidet fortsatt.