Sarpsborg kommune

Itello har rammeavtale for leveranse av IT-utstyr. Rammeavtalen gjelder innkjøp av IT-klientutstyr. Det vil si stasjonære og bærbare PCer, skjermer, terminaler/tynnklienter og annet relevant utstyr for bruk i kommunen. Avtalen er totalt fire år, inklusiv opsjonsavtalene.

Rådgiver IT Strategi, Sarpsborg kommune, Morten Kristiansen, sier dette om samarbeidet med Itello

Vi opplever Itello som en seriøs aktør med en god servicegrad.

Selskapet holder hva de lover, og dersom det skulle oppstå forsinkelser eller situasjoner selskapet selv ikke er herre over, bidrar de gjerne med alternative og konstruktive løsninger.

Når det gjelder leveringsdyktighet, service og oppfølging vil jeg si at det er nettopp på dette området selskapet utmerker seg.

Pris og service er viktig ved valg av samarbeidspartner også innen IKT. Den viktigste årsaken til at vi valgte Itello som leverandør var at de leverte en god beskrivelse av sin serviceorganisasjon og hadde fokus på å dekke akkurat det behovet vi etterspurte.