NUPI

Itello vant anbudskonkurransen om en rammeavtale for kjøp av IKT-utstyr ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. NUPI er et forskningsinstitutt som er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en viktig bidragsyter til debatten om internasjonale forhold i Norge. Instituttet har rundt 70 ansatte.

I anbudspapirene var det presentert flere forutsetninger. Itello ble valgt fordi deres anbud kom best ut av en helhetsvurdering. Avtalen trådte i kraft i august 2009 og er senere fornyet.

IT-ansvarlig, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, Kristoffer Tjærnås, sier dette om samarbeidet med Itello:

Itello er alltid tilgjengelige for oss, imøtekommende og behjelpelige. Medarbeiderne i selskapet virker mer opptatt av å ha fornøyde kunder enn å være «selgere». Vi ser det også som en stor fordel at vi har en fast kontaktperson som gir oss god oppfølging og service. Dermed opplever vi at selskapet holder det de lover.

Når det gjelder leveringsdyktighet og oppfølging bistår Itello oss mer enn gjerne for å løse utfordringer, både når det gjelder hardware-spørsmål og tekniske spørsmål.

Siden de er opptatt av at vi skal være fornøyde, foreslår de gjerne alternative løsninger dersom en bestemt vare ikke er på lager akkurat den dagen vi gjerne vil ha levering. På den måten kan de korte ned leveringstiden.

De følger også opp mot distributør dersom en vare blir forsinket.

Vi valgte Itello på grunnlag av pris, personlig service, sortiment og inntrykk. De er ikke nødvendigvis billigst på alt, men det er heller ikke målet deres. De vil ha fornøyde kunder, og vi er en av dem. Vi er rett og slett fornøyd.