NSB

NSB er en stor og viktig avtalekunde for Itello, og vi er stolte over at de har valgt oss som samarbeidspartner.

NSB har nylig utført en stor anbudskonkurranse på levering av PCer, skjermer, tilleggsutstyr, samt service og tjenester som naturlig hører til leveransen til NSB. Det var mange tilbydere og tett konkurranse. Itello ble valgt som leverandør.

Avtalen har en varighet på 4 år inkludert alle opsjoner og estimert total omsetning på avtalen er ca 5,5 millioner pr år. Formålet med denne anskaffelsen er å dekke NSB-konsernets behov for IT hardwareutstyr kostnadseffektivt.

Seniorrådgiver NSB Fellestjenester IKT Drift, Stelios Papaioannou sier dette om samarbeidet med Itello:

Bedre kunne det ikke være. Det er min beskrivelse av Itello som forretningsforbindelse. Selskapet viser stor grad av fleksibilitet. Medarbeiderne imøtekommer alle behov og de er der når jeg trenger dem.

Det betyr at vi kan stole på selskapet. De holder avtaler som vi er blitt enige om. Itello har videre forstått at de må være gode på leveringsdyktighet, service og oppfølging. Vi har høye forventninger og en god partner innfrir forventningene.

Vi har valgt Itello fordi selskapet alltid klarer å imøtekomme våre behov. Selskapet er ikke blant de største aktørene i markedet, men de viser hele tiden at de holder helt til mål. Det er slike partnere vi vil ha.