NAV

NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har en rammeavtale med Itello på leveranse av datatilbehør.

Rådgiver Laila Kaland, sier dette om samarbeidet med Itello:

Vi i NAV har et godt og ryddig forhold til Itello som leverandør av datatilbehør.
Rapporter fra mine kolleger rundt om på avdelingene er entydige på at firmaet utmerker seg med god service og i tillegg kan konkurrere på pris.
Det har de gjentatte ganger bevist ved at de har vunnet flere anbudskonkurranser. Den gjeldende rammeavtalen kom i stand ved en samlet vurdering av pris, funksjonalitet og leveringstid.

Jeg vil gjerne trekke fram at Itello opererer med dedikerte kundekontakter. Vi har gleden av å ha en engasjert og «alltid beredt» kontaktperson som bistår oss når vi melder inn våre behov.