Bane NOR SF

Itello har etter offentlig anbudskonkurranse inngått rammeavtale med Bane NOR SF som primærleverandør på kjøp av IKT-hardware. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på utvidelse ytterligere 1+1 år og er gjeldende for samtlige divisjoner i Bane NOR.

Itello leverer et vidt spekter av produkter fra flere kjente produsenter for å tilfredsstille nødvendige krav fra etaten med om lag 4 000 ansatte.

Seniorrådgiver, Lars Ø. Sannes, sier dette om samarbeidet med Itello:

Jeg opplever Itello som en profesjonell forretningsforbindelse. Selskapet har hele tiden kunden i fokus, er alltid løsningsorientert, hjelpsomme og imøtekommende.

Jeg har ved en rekke anledninger opplevd at Itello leverer utover hva man kan forvente av en leverandør. Jeg tror dette ligger veldig klart i ryggmargen på medarbeiderne når de sier at de har «Kunden i fokus»

I de tilfeller det oppstår «feil» er det sjelden Itello som er årsak til avvikene. Jeg vil faktisk hevde at serviceinnstillingen er enorm. Sitter vi og jobber på kvelden eller helg og sender en henvendelse så får man svar nesten umiddelbart. Dette er langt utover hva man kan forvente av en leverandør.

Også når det gjelder leveringsdyktighet og oppfølging mener Sannes at Itello leverer:

Oppfølgingen er noe av det beste, om ikke det beste, jeg har opplevd. Det er noen ganger vi selv kan få dårlig samvittighet fordi vi ikke leverer like raske tilbakemeldinger. Er det produkter vi ikke finner eller som ikke er standard går det sjelden mer enn timer før produktet er funnet, pris og leveringstid foreligger og det bare er å gjennomføre selve bestillingen.

Jeg registrerer at Itello har en organisasjon som rett og slett leverer på alle områder.

Valget av Itello som primærleverandør på kjøp av IKT-hardware ble gjort ut fra en lang prosess med innhenting av tilbud, evaluering, avklaringsmøter og forhandlinger i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Ut fra en helhetsvurdering av innkommede tilbud, vant Itello denne konkurransen.