Rammeavtale med fylkeskommuner på Vestlandet

Itello har nylig signert rammeavtale med Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, samt kommunene Aurland, Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik.

Avtalen omfatter leveranser av PC’er, nettbrett, skjermer og tilleggsutstyr.

Rammeavtalen har en estimert verdi på totalt ca. 100 millioner (4 år).

Anskaffelsen var basert på en åpen anbudskonkurranse. Itello vant etter en samlet vurdering av pris, kvalitet og service. Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på forlengelse med 1+1 år.

Hordaland fylkeskommune (HFK) og Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK) har ansvar for videregående opplæring, tannhelsetjenester og kollektivtransport til innbyggerne i fylkene. De har også ansvar for veisamband og legger til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevelser og kultur.