Nye sertifiseringer og kvalifiseringer

 

ISO 9001:2015
Itello AS er sertifisert iht ISO 9001:2015 og bruker kvalitetssikringssystemet som et aktivt verktøy for forbedring, læring og utvikling. Bedriftens policyer og prinsipper er integrert i alle aktiviteter som gjennomføres i samsvar med sertifiseringen.
Vi er overbevist om at det kreves kontinuerlig fokus og systemer som tilrettelegger for optimal effektivitet for at våre kunder skal være godt fornøyd med våre leveranser og tjenester.

TransQ
Itello har kvalifisert seg som leverandør til TransQ. Dette er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den nordiske transportsektoren. Medlemmer er eksempelvis NSB, Bane NOR, Flytoget, Posten Norge med flere.
Achilles JQS
Itello er nylig kvalifisert til Achilles JQS (joint Qualification System) som er et ledende kvalifiseringssystem som brukes av innkjøpere i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EU’s regelverk. Medlemmer er eksempelvis Shell, Statoil, ConocoPhillips, Halliburton med flere.
Achilles Utilities
Itello har også kvalifisert seg til Achilles Utilities NCE (Nordics & Central Europe) som er et kvalifiseringssystem for energibransjen. Noen innkjøpermedlemmer i bransjenettverket er Statkraft,Statnett, Statoil, Hydro, Svenska Kraftnät med flere.