Leverer 765 PC’er til Politihøgskolen

Itello har nylig vunnet en avtale med Politihøgskolen for levering av 765 PC’er  i en enkeltleveranse til en verdi av over 4 millioner. Itello leverte bærbare og stasjonære PC’er fra Hewlett-Packard i henhold til tidsplan.

KEH6 (2)
«Anbudskonkurransen ble gjennomført som en mini konkurranse innenfor Uninett-avtalen og Itello (HP) var i konkurranse med Dell og Atea (Lenovo). Itello leverte det beste tilbudet basert på en samlet vurdering av pris, tekniske spesifikasjoner og merkantile forhold.» 

IKT-sjef Knut Erik Hauslo

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.