Landsdekkende avtale med Sykehusinnkjøp

Itello har nylig vunnet en rammeavtale med Sykehusinnkjøp for leveranse av IT-tilbehør, TV’er, monitorer og projektorer. Samlet omsetning for anskaffelsen anslås å være ca. 20 MNOK pr år.

Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Sykehusinnkjøp er eid av Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF.

Anskaffelsen var basert på en åpen anbudskonkurranse og Itello vant frem etter en helhetlig vurdering av pris og kvalitet.

«Dette er en stor og viktig avtale for Itello. Sykehusinnkjøp er en av de største kundene i offentlig sektor med lokasjoner over hele landet. Dette setter store krav til organisering, kvalitet og kundeservice. Vi er glade for at vi har fått tilliten og vil bestrebe oss på å utvikle en ny vellykket referansecase for selskapet, sier daglig leder Ole Anders Wilskow Jenssen».

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år.

Kontaktpersoner vedrørende avtalen:

Jonas Ali W. Ghanizadeh, Kategorisjef IKT (kst.), divisjon nasjonale tjenester, Sykehusinnkjøp

Ole Anders Wilskow Jenssen, daglig leder, Itello AS