Rammeavtale med NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har undertegnet en rammeavtale med Itello på leveranse av datatilbehør.

NAV er en enhet i Arbeids- og velferdsetaten, som har ca. 14 000 ansatte over hele landet og ca. 2,8 millioner av befolkningen som brukere. Etaten forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte med mer.

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Estimert verdi på rammeavtalen i hele perioden (inklusiv opsjoner) er på 56.000.000,-.

5 tilbydere besvarte anbudet og Itello ble valgt basert på en samlet vurdering av pris, funksjonalitet og leveringstid.

«Dette er en meget viktig avtale for Itello» sier daglig leder Ole Anders Wilskow Jenssen. «NAV er en av de største kundene i offentlig sektor med lokasjoner over hele landet. Dette setter store krav til organisering, kvalitet og kundeservice. Vi er glad for at vi har fått tilliten og vil bestrebe oss på å utvikle en ny vellykket referansecase for selskapet», avslutter Wilskow Jenssen».

 

NAV