Itello leverer 5000 chromebooks til Sandnes kommune

 

Itello vant nylig en avtale med Sandnes kommune om å levere 5000 Acer chromebooks til skolene i kommunen. Avtalens verdi er på ca 12.5 millioner.

Itello vant en åpen anbudskonkurranse, hvor tildelingsktriteriene var pris, leveringsid og brukervennlighet. Leveransen inngår i kommunens plan om økt satsning på IKT som pedagogisk verktøy i undervisningen.

Sandnes kommune har 29 barne og ungdomsskoler. Totalt ca. 9500 elever. Kommunen har mer enn 75 000 innbyggere og er Norges 7. største by og 8. største kommune.