Itello leverer til NSB

Selskapet skal levere HP-klienter med mer til NSB.

NSB har nylig utført en stor anbudskonkurranse på levering av PCer, skjermer, tilleggsutstyr, samt service og tjenester som naturlig hører til leveransen til NSB. Det var mange tilbydere og tett konkurranse. Itello ble valgt som leverandør.

Avtalen har en varighet på 4 år inkludert alle opsjoner og estimert total omsetning på avtalen er ca 5,5 millioner pr år.

Formålet med denne anskaffelsen er å dekke NSB-konsernets behov for IT hardwareutstyr kostnadseffektivt.

Itello hadde den beste totalprisen av tilbyderne. Itello scoret godt på teknisk funksjonalitet og lave totale kostnader. NSB er en stor og viktig avtalekunde for Itello, og vi er stolte over at de har valgt Itello som samarbeidspartner.

NSB AS er en av landets viktigste transportbedrifter og har tradisjoner tilbake til åpningen av den første jernbane i Norge i 1854. Konsernet består av en rekke hel- og deleide datterselskaper. Persontrafikk med tog og buss, samt godstrafikk på jernbane utgjør konsernets hovedvirksomheter.

NSB tog