Kategoriserte innlegg: Aktuelt

Landsdekkende avtale med Sykehusinnkjøp

Itello har nylig vunnet en rammeavtale med Sykehusinnkjøp for leveranse av IT-tilbehør, TV’er, monitorer og projektorer. Samlet omsetning for anskaffelsen anslås å være ca. 20 MNOK pr år. Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Sykehusinnkjøp er eid av Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF…. Les mer »

Itello leverer 5000 chromebooks til Sandnes kommune

  Itello vant nylig en avtale med Sandnes kommune om å levere 5000 Acer chromebooks til skolene i kommunen. Avtalens verdi er på ca 12.5 millioner. Itello vant en åpen anbudskonkurranse, hvor tildelingsktriteriene var pris, leveringsid og brukervennlighet. Leveransen inngår i kommunens plan om økt satsning på IKT som pedagogisk verktøy i undervisningen. Sandnes kommune… Les mer »

Avtale med VOIS (9 kommuner)

Itello har vunnet en offentlig anbudskonkurranse fra Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). Rammeavtalen på IKT-utstyr omfatter kjøp av klienter, nettbrett, skjermer, videoprosjektorer, datasenter og nettverkselektronikk. Det er inngått 3 parallelle rammeavtaler hvor Itello er en av leverandørene. Avtalene gjelder for 4 år med opsjoner og har en estimert total verdi på 180 millioner. Følgende kommuner er deltagere på… Les mer »

Itello ble årets partner og årets vekstpartner – HP Inc.

Itello mottok nylig 2 anerkjennende priser fra HP Inc. i forbindelse med deres årlige partnerarrangement. Itello ble tildelt både prisen som «Årets vekstpartner 2016» og «Årets partner 2016». Det var managing director i HP Inc., Verner Hølleland, som hadde gleden av å overrekke prisene til Itello, der begrunnelsen blant annet var at selskapet hadde hatt… Les mer »

Avtale med Statens vegvesen

Statens vegvesen har signert avtale med Itello for levering av klienter med tilbehør. Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. De planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar Statens vegvesen med faglig grunnlag… Les mer »

Årets vekstpartner – Lenovo

Itello ble kåret til «Årets vekstpartner 2016» under LenovoWorld 2017 som ble avholdt i januar. Itello har et langt og godt samarbeid med Lenovo, tilbake til selskapet ble etablert. Vi har hatt et dedikert ønske om å lykkes med Lenovo ved å investere i høy kompetanse på deres produkter og tjenester. Lenovo leverer kvalitetsprodukter og… Les mer »

Leverer 765 PC’er til Politihøgskolen

Itello har nylig vunnet en avtale med Politihøgskolen for levering av 765 PC’er  i en enkeltleveranse til en verdi av over 4 millioner. Itello leverte bærbare og stasjonære PC’er fra Hewlett-Packard i henhold til tidsplan. «Anbudskonkurransen ble gjennomført som en mini konkurranse innenfor Uninett-avtalen og Itello (HP) var i konkurranse med Dell og Atea (Lenovo). Itello… Les mer »

Rammeavtale med NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har undertegnet en rammeavtale med Itello på leveranse av datatilbehør. NAV er en enhet i Arbeids- og velferdsetaten, som har ca. 14 000 ansatte over hele landet og ca. 2,8 millioner av befolkningen som brukere. Etaten forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte med mer…. Les mer »

Avtale med 6 kommuner

Itello har nylig vunnet en offentlig anbudskonkurranse med Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Avtalen er knyttet til levering av PC, print, projektor og tilbehør til Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid som består av Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Ullensaker kommune, Øvre Romerike Brann og Redning IKS, Esval Miljøpark Nes KF og Digitale Gardermoen IKS (DGI). Avtalen er totalt… Les mer »

Avtale med Statens arbeidsmiljøinstitutt

STAMI

Itello har vunnet en offentlig anbudskonkurranse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Avtalen er knyttet til levering av PC-er med tilhørende tilleggsutstyr. Avtalen er totalt 4 år med opsjoner og har en verdi på ca 1,5 millioner. Begrunnelse for valget: «Itello hadde de gunstigste prisene og øvrige krav ble oppfylt på en utmerket måte.» Om Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Statens arbeidsmiljøinstitutt jobber… Les mer »