Avtale med VOIS (9 kommuner)

Itello har vunnet en offentlig anbudskonkurranse fra Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). Rammeavtalen på IKT-utstyr omfatter kjøp av klienter, nettbrett, skjermer, videoprosjektorer, datasenter og nettverkselektronikk.

Det er inngått 3 parallelle rammeavtaler hvor Itello er en av leverandørene. Avtalene gjelder for 4 år med opsjoner og har en estimert total verdi på 180 millioner.

Følgende kommuner er deltagere på rammeavtalen:
Hof kommune, Holmestrand kommune, Horten kommune, Larvik kommune, Færder kommune, Re kommune, Sandefjord kommune, Sande kommune og Tønsberg kommune.

Om VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid)
VOIS ble etablert i 1.1.96 og er et formalisert samarbeid som har alle 12 kommuner i Vestfold som medlemmer samt at Vestfold fylkeskommune, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold politidistrikt er avtalemedlemmer. I tillegg deltar flere andre offentlige virksomheter og foretak på avtalene. Formålet er å inngå best mulige innkjøpsavtaler, forvalte avtaleporteføljen, sørge for innkjøpsfaglig utvikling og samarbeide med andre offentlige virksomheter og innkjøpssammenslutninger.