Avtale med UNINETT

Itello har igjen vunnet en større offentlig anbudskonkurranse. Selskapet skal levere HP-klienter til ansatte i landets mange universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

UNINETT har nylig utført en stor anbudskonkurranse på IKT-utstyr og valgt 3 leverandører på klient. Itello (HP), Dell og Atea (Lenovo) har anledning til å levere produkter til rettighetshaverne. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på ytterligere 2 år. Estimert total omsetning på avtalen er 30 – 40 millioner pr år.

UNINETT-konsernet driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet.

Det var mange tilbydere og tett konkurranse. Itello scoret godt på teknisk funksjonalitet og lave totale kostnader. UNINETT er en stor og viktig kunde for Itello, og vi er stolte over at de har valgt Itello som samarbeidspartner.

Uninett