Avtale med Statens vegvesen

Statens vegvesen har signert avtale med Itello for levering av klienter med tilbehør.

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. De planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar Statens vegvesen med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Statens vegvesen er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Omfang av avtalen:
Avtaleperioden er 2 år. Statens vegvesen har i tillegg en opsjon på å utvide avtalen med ytterligere 2 år.  Estimert uttak på avtalen er 26 millioner pr år.

5 tilbydere besvarte anbudet og Itello ble valgt basert på en samlet vurdering av pris og oppfyllelse av kravspesifikasjon.

Statens vegvesen