Avtale med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Itello har vunnet en offentlig anbudskonkurranse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Avtalen er knyttet til levering av PC-er med tilhørende tilleggsutstyr.

Avtalen er totalt 4 år med opsjoner og har en verdi på ca 1,5 millioner.

Begrunnelse for valget:
«Itello hadde de gunstigste prisene og øvrige krav ble oppfylt på en utmerket måte.»

Om Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens arbeidsmiljøinstitutt jobber for et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse. STAMI er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.
Målet er at instituttet skal skape kunnskap om og kartlegge sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse, vurdere risiko og komme med forslag til forebyggende tiltak og gjøre kunnskap om sammenheng mellom arbeid og helse kjent i Norge.

STAMI