Avtale med 6 kommuner

Itello har nylig vunnet en offentlig anbudskonkurranse med Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid.

Avtalen er knyttet til levering av PC, print, projektor og tilbehør til Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid som består av Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Ullensaker kommune, Øvre Romerike Brann og Redning IKS, Esval Miljøpark Nes KF og Digitale Gardermoen IKS (DGI).

Avtalen er totalt 4 år inklusiv opsjoner (2 år + opsjon på 1+1 år).

Kunde valgte oss på grunn av pris, produktkvalitet/funksjonalitet og teknisk bistand/support.

Orik