Itello blir Advania

Alle de 19 medarbeiderne i Itello blir med videre når Advania nå har kjøpt Itello. Personlig, erfaren og dedikert kundekontakt vil fortsatt stå i sentrum.

Lettbeint og kundevennlig
“Itello og Advania matcher godt, med forente krefter vil vi fortsette å være en litt annerledes leverandør, som vektlegger personlig kontakt og oppfølging av kundene. Våre kunder skal oppleve en leverandør som de kan ringe til for råd og veiledning. Vi er ingen robot hvor alt automatiseres, men et lettbeint selskap som kan snu oss raskt og etterkomme kundenes behov”, sier Espen Hartz, CEO i Advania Norge.

Uansett størrelse skal våre kunder oppleve at de blir behandlet som en stor aktør!

“Vi har hatt en spennende reise så langt i Itello, men ser nå frem til å bli en del av en stor nordisk aktør. Sammen blir vi vi sterkere til glede for både kunder og ansatte. Vi får et omfattende produkttilbud, blir et stort fagmiljø og kan ytterligere utfordre de største aktørene i det norske markedet”, sier Ole Anders Wilskow Jenssen, daglig leder i Itello.

Ole Anders Wilskow Jenssen og Espen Hartz.