Vi tar kunde, teknologi og kvalitet på alvor

Lett å si tenker du…
Mange blir overrasket når de lærer oss å kjenne. Vi har bevist at vi er store nok til å håndtere store komplekse kunder og samtidig små nok til å ivareta fleksibilitet og personlig oppfølging.

Aktuelt

Om selskapet

Itello AS er et norsk IKT-selskap med kontorer i Rygge, Stavanger og Oslo.  Vi leverer et bredt spekter av IT-produkter, software og tjenester til store og mellomstore kunder innenfor offentlig og privat sektor. Selskapet har god inntjening og solid økonomi (AAA-rating). Alle aksjonærer jobber i Itello.

Alle virksomheter har sin kultur. Grunnleggende prinsipper vi jobber etter er skikkelighet, integritet, kvalitet og prestasjonslyst. Mange selskaper sier det samme, ikke alltid like lett å gjennomføre, men vi gjør det!

Vi har ikke mål om å bli størst, men ønsker å bygge en sunn forretning gjennom forsvarlig økonomisk vekst og kontinuerlig utvikling av vår største aktiva som er menneskene som jobber her hos oss.

Hva vi gjør

Fokus på offentlig sektor

Offentlig sektor i Norge har de siste årene vært igjennom en periode med store forandringer og et økt behov for innovasjon i samspillet mellom mennesker, prosesser og teknologi. I likhet med privat sektor står man overfor krav om innsparinger, økt servicenivå og utfordringer knyttet til å dele informasjon mellom etatene.

Vår erfaring

Våre ansatte har i gjennomsnitt over 20 års bransjeerfaring med leveranser til offentlig sektor. Vi har i dag avtaler med mange store aktører innen offentlig sektor, blant annet NSB, Statens Vegvesen og Bane NOR.

Kutte kostnader

Å redusere innkjøpskostnader krever tid, kompetanse og bevissthet i innkjøpsprosessen. Våre produktspesialister utfordrer de viktigste produsentene planmessig for å oppnå gunstige betingelser for våre kunder.

Logistikksystemene

Er sømløst koblet til de største distributørene, noe som fører til at vi alltid kan tilby rett pris, et bredt spekter av varer (800.000 artikler) og et solid lager for våre kunder. Som kunde slipper du å overvåke markedet – vi har allerede gjort jobben for deg!

Itello er en av de mest kostnadseffektive IT-selskapene i Norge basert på omsetning pr hode. Selskapet kan av den grunn levere produkter og tjenester med betydelige lavere marginer enn bransjen generelt.

Med lavere kostnader og frigjorte ressurser kan du konsentrere deg om økt lønnsomhet og produktivitet innen din kjernevirksomhet!

Tilpasset offentlig forvaltning

Gode offentlige kundereferanser.

Integrerte elektroniske løsninger mot Cap Gemini (tidligere ehandel.no/IBX).

EHF-fakturaer.

Solid økonomi. Høyeste kredittscore (AAA).

Sertifisert Miljøfyrtårn.

Program for resirkulering av elektronisk utstyr og grønn IT.

Logistikktjenester som f.eks, merking, tanking og bufferlager som mange kunder setter stor pris på.

Sertifisert kvalitetssystem ISO 9001:2015 (kvalitetspolicy).

Våre beste medarbeidere jobber direkte med kundene (ekstrem liten personal-turnover).

Spisskompetanse på avtaler og merkantilt rammeverk innenfor offentlige anskaffelser.

Leie og leasing tilpasset offentlig virksomhet.

Landsdekkende leveranser.

FORRETNINGSOMRÅDER

Itello har fokus på markedsledende konsepter og produkter utviklet for de krav og utfordringer offentlige og private virksomheter har i dag.

Ønsker du et uforpliktende tilbud eller  samtale med en av våre hyggelige medarbeidere?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Telefon : +47 69790800
Epost    :  salg@itello.no

KLIENT
Itello kan tilby klienter fra alle de største PC-produsentene. Selskapet har inngått strategiske partnerskap med HP, Lenovo og Dell. Itello kan levere produkter direkte fra fabrikk eller bufferlager, med en meny av tilleggstjenester som tyverimerking, lasting av image, avemballering med mer.

AV-INSTALLASJON
Vi har produktspesialister med unik dedikasjon og produktkunnskap for audiovisuelle produkter. Itello leverer hele pakken fra befaring til installasjon av avanserte AV-installasjoner.

PROGRAMVARE
Det benyttes i dag mange ulike typer programvare ute i bedriftsmarkedet. Itello er tilknyttet en rekke større softwarehus i Europa og kan levere et stort utvalg software til konkurransedyktige betingelser. Prøv oss!

FINANSIERING OG LEIE
Stadig flere velger å leie sine teknologi-investeringer. Argumenter som forbedret likviditet, mindre kapitalbinding, handlefrihet og bedre nøkkeltall taler til fordel for leie.

DATAROM
Et bredt spekter av produkter, programvare og tjenester knyttet til servere, lagringsløsninger, datakommunikasjon, strøm og sikkerhet.

PRINT OG KOPI
Du kan velge mellom en rekke service- og forbrukstjenester som ivaretar drift og utvikling av din virksomhets printløsninger. Itello leverer utstyrsforvaltning, rekvisita, driftsavtaler, leie med mer.

TJENESTER
Vi har inngått strategiske partnerskap med produsenter og konsulenthus med spisskompetanse innenfor rådgivning, konsulenttjenester og service. Itello tar ansvaret for hele leveransen fra tilbud blir gitt, til leveransegodkjenningen er signert.

TILBEHØR
Mange bedrifter har et relativt stort behov for mindre strategiske produkter som datarekvisita og datatilbehør. Selv om en kabel har lav pris, kan det være kritisk i en større sammenheng. Vi tar derfor leveranse av disse produktene på alvor. Vi tilbyr et bredt varespekter med lagerførte produkter, for å kunne levere til deg neste dag.

Sarpsborg kommune

Itello har rammeavtale for leveranse av IT-utstyr. Rammeavtalen gjelder innkjøp av IT-klientutstyr. Det vil si stasjonære og bærbare PCer, skjermer, terminaler/tynnklienter og annet relevant utstyr for bruk i kommunen. Avtalen er totalt fire år, inklusiv opsjonsavtalene.

Rådgiver IT Strategi, Sarpsborg kommune, Morten Kristiansen, sier dette om samarbeidet med Itello

Vi opplever Itello som en seriøs aktør med en god servicegrad.

Selskapet holder hva de lover, og dersom det skulle oppstå forsinkelser eller situasjoner selskapet selv ikke er herre over, bidrar de gjerne med alternative og konstruktive løsninger.

Når det gjelder leveringsdyktighet, service og oppfølging vil jeg si at det er nettopp på dette området selskapet utmerker seg.

Pris og service er viktig ved valg av samarbeidspartner også innen IKT. Den viktigste årsaken til at vi valgte Itello som leverandør var at de leverte en god beskrivelse av sin serviceorganisasjon og hadde fokus på å dekke akkurat det behovet vi etterspurte.